Ebooki - poradniki

 
Holistyczna Psychologia Transpersonalna

  Psychologia Transpersonalna - wejscie

Psychologia transpersonalna - termin stworzony przez Stanislava Grofa i odnosi się do doświadczeń transcendentalnych, umykających tradycyjnemu pojmowaniu ego. Psychologia Transpersonalna usiłuje połączyć wgląd nowoczesnej psychologii z wglądem wschodnich i zachodnich tradycji kontemplacyjnych.
Psychologia transpersonalna jest to kierunek psychologiczny uważany za "czwartą siłę w psychologii" (obok psychoanalizy, behawioryzmu oraz orientacji humanistycznej). Zapoczątkowany w roku 1969 przez Abrahama Maslowa, Stanislava Grofa, Anthony Sutichego i innych, w celu stworzenia podstaw naukowych umożliwiających badanie doświadczeń mistycznych i transcendentalnych.

Free Web Hosting